TCL Home        TCL Home Title
 

Kantine

 

Bardienst! Leuker kunnen we het niet maken!

Opgave via de bardienstplanner werkt als volgt :
Ga naar de site van TCL – Bardienst – Bardienstplanner.
Via de sleutelknop verschijnt er een login pop-up venster.
Log in middels je eigen KNLTB nummer (zie pasje) en een wachtwoord:  Welkom01 N.B. met een hoofdletter W.
Indien je het wachtwoord in het verleden hebt gewijzigd in een zelf gekozen wachtwoord dan uiteraard hiermee inloggen.
Wachtwoord vergeten? Klik op Wachtwoord vergeten klik hier
Zoek via de maand selectie naar een de beschikbare datum, klik deze aan en vink het tijdstip aan.
Kies vervolgens voor accepteren en bevestig de keuze met ja.
Bevestiging volgt via je mailadres.

Eventuele vragen gaarne via de mail bardienst@tcleerdam.nl

Kantinediensten
Alle leden vanaf 18 jaar dienen maximaal 2x per jaar beschikbaar te zijn voor een kantinedienst (bar of keuken) conform par.4.2 van het huishoudelijk reglement van de TCL. Het huishoudelijk reglement staat onder ledeninfo op deze site of op te vragen bij info@tcleerdam.nl . 
 

Je kunt zelf vanaf begin januari via de online bardienstplanner kiezen wanneer je deze diensten wilt doen. Voordeel is dat je zelf kan bepalen welke dienst je wilt doen en wanneer.
Indien je hier voor 15 februari geen gebruik van maakt, wordt je ingedeeld op de nog beschikbare data. Je ontvangt hiervan een email ter bevestiging. Daarnaast krijg je 10 dagen voor aanvang van je kantinedienst ook nog een herinneringsemail.
Het actuele rooster komt op de website. Hier is dan tevens een lijst van leden te raadplegen, die nog niet zijn ingedeeld. Deze reservelijst is te gebruiken, als je om wat voor reden niet kunt. Er wordt in dat geval van je verwacht dat je zelf voor vervanging zorgt of ruilt met iemand. Indien je voor vervanging hebt gezorgd, dien je dit via email door te geven aan bardienst@tcleerdam.nl 
Leden die tussen 1/4 en 1/7 lid zijn geworden, hoeven maximaal 1 kantinedienst te doen. Leden die na 1/7 lid zijn geworden hoeven in dat kalenderjaar in principe geen kantinedienst meer te doen. In geval van nood kan wel een beroep op je gedaan worden.
In de periode van 1 maart tot 31 okt. Is de kantine elke avond open van ma t/m do (19:30-23:30). Daarbuiten ook tijdens speciale activiteiten zoals toernooien en competities. Er wordt dan ook op zaterdagen en zondagen getennist en er zijn dan dus ook kantinediensten. Het activiteiten rooster is uiterlijk per 1 jan. op de website te raadplegen.
In de kantine achter de bar liggen gedetailleerde kantinedienst instructies.
Het bestuur organiseert 2x per jaar een informatie avond voor nieuwe leden. Op deze avond wordt dan tevens het e.e.a. over bardiensten uitgelegd.


Afkoop en boete
Het is mogelijk om je kantinedienst af te kopen als je om bepaalde redenen geen bardienst wilt doen. Afkopen kan voor een bedrag van € 50, -. Je kunt dit kenbaar maken via bardienst@tcleerdam.nl
Dit dient voor de sluitingsdatum van het barrooster (meestal medio februari) gedaan te zijn. Je ontvangt hiervoor dan een rekening. We hopen uiteraard dat hier zo weinig mogelijk leden gebruik van maken om een optimale barbezetting te kunnen realiseren.
Je kunt dit email adres tevens gebruiken als je bv. niet op zondag een dienst wilt doen.
Wanneer de kantinedienst niet komt opdagen zonder dat deze zich heeft afgemeld, wordt een boete van € 35,- per kantinedienst in rekening gebracht. Advies is dan ook om op tijd actie te ondernemen (= vervanging regelen) als je bent ingedeeld op een datum dat je niet kunt.
Indien een kantinedienst op het laatste moment niet doorgaat bv. door slecht weer, wordt deze dienst als voldaan beschouwd.
Wanneer leden zich niet houden aan de hierboven genoemde regels is het bestuur bevoegd passende maatregelen te nemen.

 

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids