TCL Home        TCL Home Title
 

Kantine

 

Werkzaamheden bardienst

Bij aanvang:

Tevens staat achter de bar een map met meer gedetailleerde instructies over de diverse bardienst werkzaamheden

Instructie voor barvrijwilligers TCL
De Drank- en Horeca Wet schrijft voor dat in het clubhuis geen alcohol mag worden geschonken, als er niet of een leidinggevende aanwezig is of een geïnstrueerde barvrijwilliger.
Deze instructie is bedoeld voor alle leden die bardiensten vervullen.

 
Het doel van de Drank- en Horeca Wet :
·        de verstrekking van alcoholhoudende dranken op een verantwoorde manier reguleren
·        voorkomen van mogelijke risico’s zoals :
·        alcoholgebruik door kinderen
·        overmatig gebruik
·        ongevallen onder invloed
 
Kennis van wettelijke voorschriften :
·        Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht of verstrekt.
·        Aan ouderen mag geen alcohol worden verkocht wanneer deze is bedoeld voor jongeren onder de 18 jaar.
.        Bij twijfel: Er moet om een geldig leeftijdsbewijs worden gevraagd! (controle is ook mogelijk d.m.v. de KNLTB pas) 
·        Er moet om een geldig leeftijdsbewijs worden gevraagd!
·        Er mag geen alcohol verstrekt worden aan mensen die in kennelijk staat van dronkenschap verkeren of die onder invloed van drugs zijn of bij wie dit mogelijk kan leiden tot verstoring van openbare orde, veiligheid en zedelijkheid.

DE GEINSTRUEERDE BARVRIJWILLIGERS DIENEN DE HUISREGELS TE HANDHAVEN.

HUISREGELS :
·        Het is verboden zelf meegebrachte alcohol te drinken, ook op het terras
·        Er mag alleen alcohol gedronken worden in de kantine, op het terras en bij de banen ( nooit op de banen )
·        Er wordt geen alcohol geschonken aan :
·        jeugdleiders in functie
·        chauffeurs die spelers vervoeren
·        Er wordt geen alcohol geschonken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren
·        Er dient voorkomen te worden dat er bij vertrek van het park dat er gereden gaat worden met meer dan het toegestane alcoholpromillage
·        Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun dienst
·        Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren zijn niet toegestaan
·        Het gebruik van alcoholvrije dranken wordt bevorderd
·        Personen die agressief gedrag vertonen worden verwijderd
·        Aanwijzingen van de leidinggevenden of indien deze niet aanwezig zijn, van de barvrijwilligers dienen te worden opgevolgd

 Schenktijden voor alcohol :
Er mag alleen alcohol geschonken worden vanaf 12.30 u. ’s middags.

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids