TCL Home        TCL Home Title
 

Kantine

 

Instructie Sleutelhouders
De sleutelhouder draagt zorg voor het openen /sluiten van de kantine van maandag t/m donderdag. Op andere dagen dan wel tijdens andere activiteiten (toernooien, competitie, e.d.) wordt het openen/sluiten gedaan i.o.m. de kantinecommissie.
De sleutelhouder belt de bardienst vrijwilliger indien deze niet op komt dagen. (de bardienstlijst hangt bij de thermostaat) en informeert of deze alsnog komt. Zo niet, dan dient een notitie te worden gemaakt in het logboek. De kantine cie. kan hierop dan verder acteren.

Openen:
Instrueren van de kantinedienst vrijwilliger bij de werkzaamheden zoals hierboven vermeld bij ‘aanvang’ en ‘tijdens’, alsmede een instructie geven over het gebruik van de kassa (aanslaan consumpties, correcties toepassen, op rekening, etc.).
Het tellen van de kassalade en het invullen van de dagstaat.


Sluiten
Instrueren van de kantinedienst vrijwilliger bij de werkzaamheden zoals vermeld bij ‘bar instructie’.
Afmelden van de kassa.
Er komt een kantine logboek (in de kluis/achter de bar/in de keuken ?). Hierin kan de presentie van bardienst medewerker afgetekend worden. Daarnaast kan dit logboek gebruikt worden voor het noteren van diverse zaken (bestellingen, defecten, onhebbelijkheden, ondervonden problemen met apparatuur of leden).

TCL 50 Plus1
Nieuws
Foto Album
Baanbezetting
TennisKids